Klubben vår

Kragerø IF Fotball ble stiftet i 1900 og er en selvstendig økonomisk enhet i Kragerø idrettsforening (Alliansen). Klubben ledes av daglig leder som rapporterer til styret. Klubbkontoret er åpent man-fre 08-15.

VISJON:
Aktivisere flest mulig lengst mulig

KJERNEVERDIER:
Glede ? Inkludering – Mestring

Fair play

Fair PlayKragerø IF Fotball er Fair Play-klubb. Vi ønsker å framstå ansvarlige og respektfulle overfor alle spillere, foreldre, trenere, dommere og andre personer tilknyttet alle lag og klubber. Vi skal slå ned på ytringer og oppførsel som strider mot Fair Play.

Norges fotballforbunds visjon er ”Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle”. Fair play-programmet for inneværende periode har som mål å forsterke Fair play i NFF, kretsene og klubbene.

Se NFFs Fair Play-program her

Trafikksikker klubb

 

Kragerø IF Fotball har forpliktet oss til å følge retningslinjene for «Trafikksikker Fotballklubb».

Prosjektet er en videreføring av samarbeidet mellom Norges Fotballforbund og Trygg Trafikk for trygg transport til og fra fotball­aktiviteter. Dette er et opplegg for å bevisstgjøre fotballedere på det lederansvar det er å legge til rette for trafikksikker transport til og fra fotballaktiviteter.

Trygg Trafikk har utarbeidet følgende kriterier for Trafikksikker Fotballklubb som vil bidra til å sikre kvaliteten på klubbens transportbehov:

Situasjon

Trafikkulykker rammer også fotballungdom med de konsekvenser dette får for fotballklubben og laget, familier og enkeltpersoner.

Ansvar
Styret i klubben har det overordnede ansvaret for transporten av spillere og ledere til og fra fotballaktiviteter.
Lagledere og trenere har på vegne av klubben et ansvar for at transporten til og fra fotballaktiviter skjer på en forsvarlig måte.

Målsetting

 • Økt trafikksikkerhet for klubbens medlemmer
 • Trygg transport til og fra fotballaktiviteter

Målgruppe
Fotballedere og juniorspillere i førerkortalder

Retningslinjer for gjennomføring av transport

 • Pek ut turleder som organiserer turen
 • Sørg for at det er biler nok til antall passasjerer
 • Ha et fast klokkeslett for fremmøte og avreise
 • Beregn tilstrekkelig tid
 • Vær positive sjåfører som forbilde for barn og unge
 • Påse at sikkerhetsutstyret i bilen brukes
 • Stresset kjøring gjør også idrettsutøverne stresset
 • Husk at løse gjenstander i bilen er farlig ved bråstopp
 • Legg inn stopp under lengre reiser
 • Alkohol og trafikk er uforenelig -Husk dagen derpå

Bruk av buss -leie eller eie

 • Leie av buss gjennom buss-selskap sikrer god teknisk standard og erfaren sjåfør
 • Bruk av egen, eldre buss setter store krav til vedlikehold og tilsyn
 • Dernest er krav til erfarne og faste sjåfører ufravikelig
 • Bruk av minibuss krever også erfarne og faste sjåfører

Vær særlig oppmerksom på

 • Stopp underveis
 • Finn egnet plass hvor det er tillatt å parkere, og i god avstand til veien
 • Før passasjerene slippes ut gis det beskjed om aktsomhet på plassen
 • Plasser bagasje slik at den ikke faller ned, kastes fremover under kraftig oppbremsing eller stenger midtgang og dører