Klubbhåndbok

Klubbhåndbok for Kragerø IF Fotball

Vedtatt: Behandles på årsmøtet 14. mars 2018

Revidert: Revideres årlig ved behov. Revidert sportsplan skal vedtas på årsmøtet.

Innledning:

Kragerø IF Fotball ble stiftet i 1900 og er en selvstendig økonomisk enhet i Kragerø idrettsforening (Alliansen). Klubben ledes av daglig leder som rapporterer til styret.

Klubbkontoret er åpent man-fre 08-15. Klubbens post- og besøksadresse er Kragerø IF Fotball, Steinmannstien 1, 3770 Kragerø. Tel.: 41020093. E-post: post@kragerofotball.no

1.1 Anlegg

Klubben eier et kontor/møtelokale, utstyrsbod og en kiosk. Kragerø kommune er grunneier på stadionområdet, arealene benyttet til fotballbaner disponeres og vedlikeholdes av Kragerø IF Fotball. Elleverbane med kunstgressmatte bekostes av KIF Fotball, gressbanen med to femmer- og en syverbane vedlikeholdes av Alliansens banemann. I tillegg har Alliansen klubbhus med garderober og samlingslokaler, et treningsrom og garasje som disponeres av klubben og Alliansens øvrige grupper.

1.2 Om håndboken

Håndboka skal være en oppslagsbok for alle personer som tilhører Kragerø IF Fotball ? spillere, foreldre og alle som har verv i klubben. Den beskriver arbeidsoppgaver og ansvarsforhold for styremedlemmer, trenere, lagledere, utvalg og komiteer og øvrig personer med verv.

Klubbhåndboken er skal kunne svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut om hva som gjelder internt for Kragerø Fotball.

Håndboka gjelder for fotballgruppa, og er underordnet Kragerø IF Fotball, Norges idrettsforbund og Norges fotballforbund sitt regelverk. Denne håndboken erstatter alle tidligere handlingsplaner, sportsplaner og eventuelt andre styrende dokumenter i Kragerø IF Fotball.

Klubbhåndboken publiseres på hjemmesiden til Kragerø IF fotball. Alle forslag til håndboken sendes skriftlig til det sittende styret.

1.2.1 Revisjon av håndboka

Styret i fotballgruppa er ansvarlig for at håndboka revideres årlig.