Klubbdrift og rutiner

5.1 Politiattest

Alle personer over 15 år som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, må fremvise politiattest (barneomsorgsattest) hvert tredje år. Dette er krav fra Norges Idrettsforbund (NIF). Prosedyre for søknad og framvisning av politiattest:

  1. Last ned og skriv ut formålsskjema for politiattest her
  2. Fyll ut skjemaet og skann eller ta bilde av det
  3. Logg deg inn på politiets attestsider
  4. Velg kategori «Frivillige organisasjoner» i nedtrekksmenyen
  5. Last opp det ferdig utfylte skjemaet
  6. Når attest uten merknad er mottatt skal den framvises til klubbens ansvarlige for politiattester

Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø. Les mer om politiattest på NIFs nettsider.

5.2 Forsikring

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.

Alle spillere, trenere og lagledere må være registrert medlem av en fotballgruppe/klubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.

Dette betyr at fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen.

Spillere over 12 år må i tillegg være registrert i FIKS som aktive med lagforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringen.

Les mer om Fotballforsikringen på NFFs nettsider

5.3 Arbeidsgiveransvar

Styret som har det fulle arbeidsgiveransvaret for eventuelle ansatte i klubben, hvorav et utpekt styremedlem har personalansvar.

Ansatte i klubben får arbeidsavtale og pensjonsavtale etter i tråd med gjeldende lovverk.

5.4 Gjennomføring av klubbens hjemmekamper

Klubbens hjemmekamper gjennomføres i henhold til NFFs krav. Alle lag skal stille med en kampvert (lagleder dersom ikke annen person er utpekt) som tar imot bortelaget og anviser til garderobe, oppvarmingsområde og bane. Foreldre og lagledelse anvises på hver sin side av banen i tråd med NFFs anbefaling.

Kiosken skal være åpen på klubbens hjemmekamper i perioden fra påske til høstferie. I perioden fra høstferie til påske skal det kokes kaffe på Fotballkontoret ved alle kamper og borte- og hjemmelagets representanter og tilskuere skal inviteres inn for å varme seg med en kopp. Laget som har kamp senhøst/vinter kan selv velge å bake kake/pizza og eller grille og på den måten skaffe penger til egen lagkasse. Pengene skal settes inn på klubbkontoen, men beløpet godskrives lagkontoen i sin helhet. Klubbens digitale betalingsløsninger kan benyttes.

5.5 Omberamming av kamper

Kretsen eier tidene på Kragerø Stadion, og kamp går foran trening. Følgende prosedyre skal følges ved omberamming av kamper:
1. Dere må først finne et alternativt forslag til tidspunkt, se når banen er ledig her: https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/kamper/?fiksId=1626 og dobbeltsjekk at ikke annet arrangement er oppført i aktivitetskalenderen på forsiden av www.kragerofotball.no
2. Så må dere avtale nytt tidspunkt med motstander
3. Til slutt melder dere inn til NFF på denne lenken: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/omberamming/

5.6 Kioskdrift

Kiosken er en viktig sosial og inntektsbringende aktivitet for klubben og drives etter dugnadsprinsippet. Kiosken skal være åpen ved ethvert arrangement på stadion fra påske til høstferie være seg hjemmekamper, cuper og andre aktiviteter.

Last ned Huskeliste for kioskpersonell

5.7 Klubbanlegget

Vi har et av Telemarks flotteste anlegg med ellever kunstgressmatte samt gressmatte med mulighet for inntil fire femmerbaner samt friidrettsøvelser. Kragerø IF Friidrett har lagt flott tartandekke på løpebanen rundt kunstgressmatta, og vi jobber sammen for å tilrettelegge anlegget for ytterligere friidrettsaktiviteter.

Overgangen til kunstgress i 2005 ga klubben et sportslig løft på aldersbestemte trinn, muligheten for fotball hele året har gitt helt andre utviklingsmuligheter enn tidligere. Det ble lagt helt nytt dekke i 2015, og vi jobber for å finansiere omlegging til kunstgressmatte også på dagens gressbane.

Klubben har i tillegg et fotballkontor/sosialt møtested, kioskbygning samt ballbu.

5.8 Klubbens arrangementer

Ansvaret for planlegging og gjennomføring av klubbaktiviteter er fordelt på alderstrinn etter et «karrierehjul»:

LAG AKTIVITET OPPGAVE STED TID
J8 Skagerrak sparebanklekene i friidrett Ansvar for kiosken Kragerø stadion September
J9 TV-aksjonen Bøssebærere Oppmøte Klubbhuset Oktober
J10 17. mai Ansvar for leker Kragerø stadion 17. mai
J12 Romjulscupen Ansvar for kiosk Kragerøhallen Lørdag i romjula
J14 Påskebadet Grillstand med G14 Sentrum Påskeaften
J16 Fritidsmessa Stand med G16 Sentrum September
G10/G11 Vårlotteriet Organisering og opptelling Fotballkontoret Mai
G10/G11 Høstlotteriet Organisering og opptelling Fotballkontoret September
G13 17. mai Ansvar for kiosken Kragerø stadion 17. mai
G14 Påskebadet Grillstand med J14 Sentrum Påskeaften
G16 Fritidsmessa Stand med J16 Sentrum September
G19 Skolemesterskapet Ansvar for kiosk og dommere Kragerøhallen Mars

5.9 Klubbens dommere

Vi jobber aktivt for til enhver tid oppfylle kretsens anbefalte dommerstall i forhold til antall påmeldte lag til seriespill. Dyktige dommere er en forutsetning for gode fotballkamper, og vi skal både skape og ta vare på dem.

I tillegg til krets- og rekruttdommere skal vi alltid utdanne det antallet klubbdommere (våre egne ungdomsspillere) som trengs for å gjennomføre hjemmekampene med skolerte kampledere.

5.10 Utstyr og materiell

Kragerø IF Fotball, Sport 1 og New Balance har inngått en tresidig avtale om utstyrsleveranse som gjelder til og med 2019-sesongen. Så langt det er mulig skal klubben handle alt utstyr gjennom Sport 1 Kragerø, forutsatt konkurransedyktige priser.

Klubben stiller med draktsett til alle lag i nummererte draktbager. Lagleder på det enkelte trinn velger om det skal deles ut drakt til den enkelte spiller for hele sesongen, eller om draktene samles inn og vaskes samlet etter hver kamp. Lagleder er ansvarlig for å samle inn alle draktene etter sesongslutt og tilbakelevere dem til klubben.

I draktbagen skal det også ligge keeperhansker, medisinskrin og en kampvertovertrekksvest.

Alle trenere, lagledere, økonomiansvarlige og klubbens ledere mottar klubbtrøye. Trenere og lagledere får i tillegg utlevert New Balance overtrekksdress. Trenere og assistenttrenere som har utetrening om vinteren får også utdelt foret coachjakke.

Klubben sørger for tilstrekkelig antall baller, overtrekksvester, mål, kjegler og annet nødvendig utstyr til treninger. Eventuelle ønsker om utstyr meldes til daglig leder eller sportslig leder.

Alt utstyr til treninger og kamper skal oppbevares i ballbua hvor det ligger tørt og temperert året igjennom. Klubben sørger for vask av overtrekksvestene. Vaskemaskinen på HC-toalettrommet kan benyttes til draktvask, instruksjon henger over maskinen.

5.11 Utmerkelser

Klubben utdeler følgende utmerkelser årlig:

• Årets KIFer

• Dillas pokal jenter

• Dillas pokal gutter

• Alle barnespillere mottar pokal for gjennomført sesong

Klubben har i tillegg et fåtall æresmedlemmer. Denne er en meget spesiell utmerkelse som kun gis for ekstraordinær innsats for KIF Fotball. Styret foretar utvelgelsen på eget initiativ eller etter oppfordring fra klubbens medlemmer