Kompetanse

Kragerø IF Fotball skal ha godt kvalifiserte trenere og ledere i klubben. Opplæring og kompetanseheving er et prioritert satsningsområde. Klubben både krever og tilbyr opplæring og kursing for de som innehar ulike verv og roller.
Klubben har valgt å søke om å bli NFF Kvalitetsklubb, og forplikter oss dermed til følgende kompetansekrav:
LEDERKOMPETANSE, KLUBB:
• Flertallet i klubbens styre skal ha NFFs leder 1-kurs
TRENERKOMPETANSE BARNEFOTBALL (6-12):
• En trener pr. lag med minimum barnefotballkvelden
• En trener pr. årskull med minst ett delkurs fra NFF Grasrottreneren
TRENERKOMPETANSE UNGDOMSFOTBALL (13-19):
• En trener pr. lag med ungdomsfotballkvelden
• En trener pr. årskull med NFF Grasrottreneren
Les mer om NFFs lederkurs
Les mer om NFFs trenerkurs