Rekruttering

Kragerø IF Fotball har en sterk posisjon i lokalmiljøet med god tilgang på spillere i yngre trinn, spesielt blant gutter. Samtidig er vi blant de klubbene i Telemark med størst jenteandel. Vi skal fortsette å være en foretrukket aktivitetsorganisasjon og vi skal sørge for at klubben og vårt tilbud er kjent på skolene i nærheten. Samtidig skal vi fortsette vår gode dialog med Kragerø kommune/flyktningekontoret og NAV for å tilrettelegge for at nye flyktninger kommer inn i klubben.

Klubben skal sikre rekruttering gjennom følgende årlige rekrutteringstiltak:

• Tine fotballskole arrangeres hver sommer, dette passer fint også for barn som ikke har spilt organisert fotball tidligere
• Ved skolestart i august settes det opp treningstid for 1. klasse henholdsvis jenter og gutter i bingen for å etablere lag og miljø (barn/foreldre) 
• Delta med stand på Fritidsmessa
• Skolemesterskap i Kragerøhallen