Visjon og mål

Klubbens visjon er å aktivisere flest mulig lengst mulig.
2.1 Klubbens kjerneverdier:
Glede – Inkludering – Mestring
2.2 Sportslig hovedmål:
Kragerø IF fotball skal drive god spillerutvikling og sørge for at alle får utfordringer på sitt nivå. Våre lags resultater vil gjenspeile arbeidet med den enkelte spiller.
2.3 Sosialt hovedmål: 
Alle spillere, foreldre, ledere, skal oppleve Kragerø IF Fotball som et sosialt samlingssted ut over det sportslige. Her møtes venner og kjente, og man skaper nye relasjoner.
2.4 Administrativt hovedmål: 
Kragerø IF skal ha en sunn økonomi og et godt støtteapparat som løfter både sportslig og sosiale aktiviteter.
Se forøvrige sportslige mål i sportsplanen