Kragero IF Fotball

2 Fair Play

2 Fair Play
    pil pil

Hovedmål:

Kragerø IF Fotball ønsker å fremstå som en klubb som er opptatt av fair play, og ønsker at alle klubbens medlemmer vil gjøre sitt ytterste for å fremme dette.

Hovedmål oppnås ved:
Fair play handler om respekt for med og motspillere, dommere og alle andre aktører på og rundt fotballarenaen. Dette gjelder ikke bare for spillerne, men for alle som er involvert i og rundt fotballen som for eksempel trenere og foreldre på sidelinjen. Vi har alle et ansvar for at dette følges opp og at alle klubbens medlemmer jobber sammen for at fair play ånden vil vokse seg sterk i vår klubb. Vi viser til klubbens hjemmeside www.kragerofotball.no hvor klubbens Fair Playengasjement og hvordan vi ønsker at vi som klubb og våre medlemmer bør fremstå utad tydeliggjøres. Kragerø IF Fotball er fra 2013 godkjent som en fair play klubb, og vi vil i årene fremover ha enda mer fokus på fair play i hvert enkelt lag.

De respektive trenere og lagledere vil få et betydelig ansvar for å følge opp dette. Vi har en egen Fair Play ansvarlig i klubben som skal følge opp dette, og være kontaktpersoner mellom klubb og krets. Som i samfunnet ellers, skal også vi i Kragerø IF Fotball ha et våkent øye i forhold til mobbing og rasisme. Dette skal stoppes så tidlig som overhodet mulig. Ta kontakt med klubben for råd og bistand dersom slike saker oppstår.

KRAGERØ FOTBALL SKAL VÆRE EN MOBBE- OG RASISMEFRI KLUBB!

 

  Neste pil

KRAGERØ IF FOTBALL
ORG.NR. 983366562
STIFTET 1900
POST@KRAGEROFOTBALL.NO
KONTONUMMER: 26550722762

 


 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift