Kragero IF Fotball

6 Treningsprinsipper

6 Treningsprinsipper
    pil pil

Hovedmål:
Tilstrebe at treningene er morsomme og utviklende. Innlæring og utvikling av basisferdigheter skal foregå parallelt med tekniske og taktiske øvelser.

Hovedmål oppnås ved:

Generelle prinsipper
I Kragerø IF Fotball er det i all hovedsak foreldrene som trener spillerne. De skal levere politiattest og gjennomføre trenerkurs bestemt av klubben. Trening av individuelle ferdigheter anses som svært viktig og skal vektlegges. Her definerer vi trening av individuelle ferdigheter blant annet som:

Pasninger Mottak Vendinger Skudd
Føring Dribling Demping Heading

Trening av disse ferdighetene bør foregå når spillerne er uthvilt, ikke på slutten av trening. Mange repetisjoner gir best læring. I treningsøktens spillsekvens skal det være et sterkt fokus på smålagsspill. 3v3/4v4 i barnefotballen evt. 5v5/6v6 i ungdoms- og voksenfotballen. Som skoleringsplan har Kragerø IF Fotball valgt å bruke treningsøkta.no. Alle trenere tilgang til treningsøkta.no for å tilpasse øvelser til sitt behov, og klubben anbefaler sterkt at alle lag bruker dette verktøyet for gjennomføring av treninger. Samtidig vil man kunne dokumentere hvilke momenter den enkelte spiller har vært igjennom.

Treningsprinsipper i barnefotballen
Treninger i barnefotballen skal baseres på følgende momenter:

I. Aktiviteter med hovedvekt på ”sjef over ballen”.
II. Aktiviteter med hovedvekt på å ”spille med og mot”.
III. Aktiviteter med hovedvekt på ”tilpasset smålagsspill”.
IV. Aktiviteter med hovedvekt på ”scoringstrening”.

Trening innenfor disse momentene vil gi spillerne innføring og opplæring i fotballens ulike delelementer. I Kragerø IF Fotball ønsker vi følgende minimums treningsaktivitet i barnefotballen:

6-7 år: 1 trening per uke
8-9 år: 1-2 treninger per uke
10-11 år: 2 treninger per uke
12 år: 2-3 treninger per uke


Treningsprinsipper i ungdoms- og seniorfotballen

Trening i ungdoms- og seniorfotball skal baseres på følgende momenter:

I. Aktiviteter med hovedvekt på den individuelle ferdighetsdimensjon.
II. Aktiviteter med hovedvekt på den relasjonelle dimensjon.
III. Aktiviteter med hovedvekt på den strukturelle dimensjon.
IV. Aktiviteter med hovedvekt på kampdimensjonen.

Trening innenfor disse momentene vil utvikle spillerne videre gjennom fotballens ulike dimensjoner. I Kragerø IF Fotball ønsker vi følgende minimums treningsaktivitet i ungdomsfotballen:

13 år: 3 treninger per uke
14-15 år: 3-4 treninger per uke
16-19 år: 3-4 treninger per uke

La spillerne selv få være med på å bestemme nivået de vil trene/spille på. Ikke steng ute treningsvillige spillere.

 

  Neste pil

KRAGERØ IF FOTBALL
ORG.NR. 983366562
STIFTET 1900
POST@KRAGEROFOTBALL.NO
KONTONUMMER: 26550722762

 


 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift