Kragero IF Fotball

7 Kamper/turneringer

7 Kamper/turneringer
    pil pil

Hovedmål:
Det er dette vi trener for gjennom hele sesongen, sommer som vinter. Kamper er det morsomste.

Hovedmål oppnås ved:
Alle Kragerø IF Fotballs lag meldes på til kretsens aktivitetsturneringer og seriekamper. I tillegg skal alle spillerne få tilbud om minimum 2 cuper i løpet av sesongen. Det er lagets trener/lagleder som har ansvaret for å melde på lag til seriespill og cuper/turneringer. Sportslig utvalg godkjenner påmeldingen til seriespill.

Aktivitetsturneringer/seriespill:
I barnefotballen skal lag deles inn med jevnbyrdighet som hovedprinsipp. Både i aktivitetsturneringer/seriekamper og i cuper/turneringer. Fra 10-årsklassen deler kretsen inn i
3 nivåer for seriespill: «Lite øvet», «øvet» og «mye øvet». Trenerne velger i hvilket nivå lagene meldes opp i. I ungdomsfotballen og oppover (fra 13 år) kan det deles inn i 1. lag, 2. lag osv. Alle lag skal ha likt antall kamper og lik oppfølging av trenere.

Omberamming av kamper:
Det er NFF Telemark som "eier" tidene på Kragerø stadion. Derfor må alle kampedringer meldes til dem så vi unngår dobbeltbookinger. Her er oppskriften:
1. Dere må først finne et alternativt forslag til tidspunkt, se når banen er ledig i klubbkalenderen på forsiden av www.kragerofotball.no
2. Så må dere avtale nytt tidspunkt med motstander
3. Til slutt melder dere inn til NFF på denne lenken: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/omberamming/

Cuper/turneringer:
Lagledelsen melder på lag til cuper/turneringer som den mener passer for sine lag, på barnetrinnene bør lagene delta på minst én cup hver vår- og høstsesong. Deltakelse der påmeldingsgebyret er over kr 1.000,- per lag skal klareres med klubbens daglige leder på forhånd. Dersom et lag ønsker å delta i en overnattingscup (inkludert eventuelle eliteturneringer for ungdomsavdelingen) må dette avklares med foreldre og sportslig ledelse før påmelding, og det skal deles inn i jevnbyrdige lag for barnetrinnet. Velg turneringer som har dette som prinsipp. Det sosiale er det viktigste.

Fra 13-årsalderen anbefales det å delta i en helge-/ukesturnering i året. Her kan det også deles inn i 1. og 2. lag, men alle skal ha tilsvarende tilbud, med samme oppfølging fra lagledelsen. Klubben anbefaler kun egne spillere på cuper, men ved deltagelse i eliteturneringer åpnes det for lån av spillere fra andre klubber. Dette må alltid avklares med foreldrene på laget, og sportslig ledelse i begge klubber.

Alle lag bør delta på en større turnering i Norden, for eksempel Norway Cup, Gothia Cup, DanaCup eller lignende. Det kan søkes støtte fra klubben v/styret til slik reise.

Ved planer om utenlandsreise med laget skal Sportslig utvalg informeres. Ved godkjennelse her sender laget en formell søknad til styret om deltakelse. Klubben stiller krav om at alle skal ha egen reiseforsikring samt medlemskap i Folketrygden, lagleder er ansvarlig for at dette er i orden og eventuelt innhente dokumentasjon fra foresatte.

 

  Neste pil

KRAGERØ IF FOTBALL
ORG.NR. 983366562
STIFTET 1900
POST@KRAGEROFOTBALL.NO
KONTONUMMER: 26550722762

 


 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift