Kragero IF Fotball

15 Tvister og uenigheter

15 Tvister og uenigheter
    pil pil

Hovedmål:
God kommunikasjon og felles forståelse av regler og retningslinjer forhindrer tvister/uenigheter.

Hovedmål oppnås ved:
Sørge for at klubbens føringer og planer er tydelige og forstått av alle. Vi vil aktivt jobbe for at dette dokumentet leses av alle i og rundt klubben (spillere, trenere, lagledere, støtteapparat og foreldre/foresatte). Det legges selvfølgelig til grunn at Fair Play utøves av alle rundt de forskjellige lagene. Trenernes disposisjoner er naturligvis dennes ansvar og oppgave, og klubben vil støtte trenerne ved uenigheter rundt dette, så lenge våre retningslinjer etterfølges. Dersom det kommer til tvist/uenighet av sportslig art, søkes dette først løst mellom de det gjelder. Hvis dette ikke går, kontaktes klubbledelsen.

Det er i utgangspunktet lagleder/trener som kontakter sportslig leder/trenerkoordinator, evt. andre i klubbledelsen, dersom tvister/uenigheter eller andre utfordringer trenger bistand. Denne henvendelsen skal være skriftlig og baseres på sportsplanen. Slike henvendelser skal behandles konfidensielt av klubbledelsen, men vil bli fremvist for dem det gjelder.

 

  Neste pil

KRAGERØ IF FOTBALL
ORG.NR. 983366562
STIFTET 1900
POST@KRAGEROFOTBALL.NO
KONTONUMMER: 26550722762

 


 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift