Kragero IF Fotball

14 Foreldre, foresatte og publikum

14 Foreldre, foresatte og publikum
    pil pil

Hovedmål:
Være støttende og deltagende ved treninger og kamper.

Hovedmål oppnås ved:

  • Følge NFFs foreldrevettregler.
  • Støtt opp om klubbens arbeid. Gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
  • Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
  • Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller.
  • Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
  • Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
  • Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
  • Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
  • NFF anbefaler at foreldre og trenere står på hver sin side av banen. Kragerø IF Fotball støtter denne anbefalingen.
  • Vær bevisst på hvor god ditt barn er. Han/hun er uansett en del av et lag med kjente medspillere, og trenger denne tryggheten for å trives og utvikles. Ikke stress barna eller lagledelsen med forventninger om spesialbehandling av ditt barn. Så lenge treneren følger klubbens retningslinjer, er det dennes disposisjoner som gjelder.

 

  Neste pil

KRAGERØ IF FOTBALL
ORG.NR. 983366562
STIFTET 1900
POST@KRAGEROFOTBALL.NO
KONTONUMMER: 26550722762

 


 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift