Kragero IF Fotball

Rekrutteringsplan

Rekrutteringsplan

Kragerø IF Fotball har en sterk posisjon i lokalmiljøet med god tilgang på spillere i yngre trinn, spesielt blant gutter. Samtidig er vi blant de klubbene i Telemark med størst jenteandel. Vi skal fortsette å være en foretrukket aktivitetsorganisasjon og vår rekrutteringsansvarlige har som oppgave å sørge for at klubben og vårt tilbud er kjent på skolene i nærheten. Samtidig skal vi fortsette vår gode dialog med Kragerø kommune/flyktningekontoret og NAV for å tilrettelegge for at nye flyktninger kommer inn i klubben.

Klubben skal sikre rekruttering gjennom følgende årlige rekrutteringstiltak:

  • På Tine fotballskole og eventuelt andre fotballskoler i egen regi skal det alltid være en egen nybegynnergruppe som får ekstra oppfølging.
  • Ved skolestart i august settes det opp treningstid for 1. klasse henholdsvis jenter og gutter i bingen. Vi forsøker å få en av foreldrene til å stå for treningene fra starten av. Dette for å ansvarliggjøre foreldregruppen. Dersom ikke åpenbar trenerkandidat er klar ved skolestart skal klubben gjennomføre treningene så lenge det er behov fram mot høstferien
  • Sportslig utvalg og eventuelt klubbledelsen arrangerer foreldremøte for førsteklassingene
  • Delta med stand på Fritidsmessa
  • Arrangere skolemesterskap i Kragerøhallen hvert år

Gjennom disse tiltakene skal det både for jenter og gutter etableres lag for førsteklassinger, og vi skal ha et voksenteam bestående av trener, lagleder og økonomiansvarlig.

KRAGERØ IF FOTBALL
ORG.NR. 983366562
STIFTET 1900
POST@KRAGEROFOTBALL.NO
KONTONUMMER: 26550722762

 


 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift