Kragero IF Fotball

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg

ANSVARSOMRÅDE
Sportslig utvalg er klubbens utøvende organ innen sportslig aktivitet. Utvalget utfører sine oppgaver selvstendig i tråd med årsmøtets og styrets vedtak i tråd med rammene i sportsplanen og NFFs og NIFs retningslinjer. Utvalget har ikke eget budsjett, men melder behov for utstyr og andre økonomiske ønsker til daglig leder.

OPPGAVER
Sportslig utvalg har blant annet disse oppgavene:

 • Påmelding av alle lag til seriespill og cuper
 • Organisere treningstider for alle lagene
 • Utvalgsleder er klubbens kontakt mot kretsen vedr. sportslige forhold
 • Melde klubbens spillere på sone- og kretssamlinger
 • Organisere det sportslige bidraget til sportslige arrangementer i samarbeid med daglig leder
 • Bistå med rekruttering og kursing av trenere og lagledere til alle lag
 • Bistå med rekruttering av dommere
 • Arrangere trenermøter jevnlig, gjerne temamøter
 • Rapportere status til daglig leder før hvert styremøte
 • Skrive årsmelding for Sportslig utvalg til årsmøtet
 • Påse at banen er brøytet og ellers klar til kamper og trening

VURDERING
Klubben skal framstå som åpen og attraktiv for spillere, deres foreldre, tilskuere, sponsorer og lokalsamfunnet generelt. Sportslig utvalg skal sørge for at målsettingene i klubbens sportsplan oppnås, og skal foreslå eventuelle justeringer og fornyinger av sportsplan for daglig leder.

KRAGERØ IF FOTBALL
ORG.NR. 983366562
STIFTET 1900
POST@KRAGEROFOTBALL.NO
KONTONUMMER: 26550722762

 


 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift