Kragero IF Fotball

Kvalitetsklubbansvarlig

Kvalitetsklubbansvarlig

Rollen skal legge til rette for at klubben jobber systematisk for at KIF fotball skal lykkes i nå de mål som klubben setter seg, at klubben etterlever de gitte standarder som den selv har
satt og som NFF krever av en kvalitetsklubb. Rollen skal besettes av et styremedlem.

I dette inngår blant annet:

  • Å tilegne seg og opprettholde inngående kunnskap om kvalitetsklubbkonseptet og være pådriver for å kommunisere i klubbens planverk og praksis hva NFF legger i god kvalitet.
  • Å etablere, følge opp og vedlikeholde KIF Fotball sitt kvalitetssystem
  • Være klubbens kvalitets sikrer og kontaktperson mot NFF Telemark og NFF i kvalitetsklubbspørsmål.
  • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben.
  • Å arbeide for å sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret for dermed å legge til rette for at klubben etterlever de retningslinjene som er lagt.
  • Å følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.

KRAGERØ IF FOTBALL
ORG.NR. 983366562
STIFTET 1900
POST@KRAGEROFOTBALL.NO
KONTONUMMER: 26550722762

 


 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift