Kragero IF Fotball

Fair Play-ansvarlig

Fair Play-ansvarlig

Klubbens Fair Play‐ansvarlige påser at medlemmene er kjent med klubbens verdier og at vi etterlever målene vi har satt oss som Fair Play‐klubb.

Kragerø IF Fotball skal framstå som en attraktiv arena for gjestende lag. Dette skal gjøres ved å etterleve kravene og intensjonene med Fair Play og sørge for at eventuelle overtramp blir
fanget opp og eventuelle sviktende rutiner blir identifisert og forbedringer blir gjennomført.

Klubben skal ta vertskapsrollen på alvor, både gjestende lag, tilskuere og dommere skal føle seg godt tatt imot og ivaretatt på Kragerø stadion. Det skal være enkelt å finne fram på
stadionområdet selv om man ikke har vært der før, og det skal tilordnes egne områder for tilskuere atskilt fra spillere/trenere/lagledere.

Fair play skal stå på agendaen på klubbseminar hvert år og skal være synlig i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter.

KRAGERØ IF FOTBALL
ORG.NR. 983366562
STIFTET 1900
POST@KRAGEROFOTBALL.NO
KONTONUMMER: 26550722762

 


 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift