Kragero IF Fotball

Styret

Styret

Styret er klubbens øverste organ nest etter årsmøtet. Styret er ansvarlig for oppfølging av årsmøtets vedtak og for all organisatorisk, økonomisk og overordnet sportslig aktivitet i
klubben og skal påse at NIFs, NFFs og klubbens egne regler følges. Klubbens skal til enhver tid drives forsvarlig samtidig som langsiktige mål og handlingsplaner legger føringer.

Styret skal sammen med trenere, lagledere og foreldrene etablere visjon og kjerneverdier for klubben, og revidere disse ved behov for å sikre forankring hos medlemmene og sikre bredt
eierskap til klubbens aktiviteter. Dette skal skje på det årlige klubbseminaret på senhøsten og framlegges årsmøtet for formelt vedtak.

Det skal holdes minst tre styremøter hvert halvår. Daglig leder innkaller til møtene og skriver referater, både styremedlemmer og alle klubbens øvrige medlemmer kan melde inn saker til
behandling. Styret forbereder og gjennomfører årsmøtet i tråd med vedtektene. Styret er ansvarlig for å velge mottakere av alle utmerkelser i klubben.

Styremedlemmer velges for to år om gangen.

KRAGERØ IF FOTBALL
ORG.NR. 983366562
STIFTET 1900
POST@KRAGEROFOTBALL.NO
KONTONUMMER: 26550722762

 


 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift