Vi søker økonomiansvarlig til Kragerø IF Fotball

Kragerø IF Fotball ønsker å engasjere en person med regnskapserfaring som kan står for bilagsføring, fakturering, budsjettering og annet som naturlig hører til rollen. Vi bruker Tripletex regnskapssystem til bilagsføringen, og Excel til en del av de andre oppgavene.

Vi er rundt 300 spillere og 50 personer i støtteapparatet, som fyller roller og posisjoner i nær 30 lag. Vi er av NFF kvalifisert som kvalitetsklubb og ledes etter klare kriterier både sportslig og organisatorisk.

En del faste oppgaver må gjøres ukentlig, som bilagsføring og oppfølging av inngående og utgående fakturaer samt kioskoppgjør. Noe av arbeidet må gjøres på Fotballkontoret på Kragerø stadion, men de fleste arbeidsoppgavene kan utføres uavhengig av kontorsted.

Økonomiansvarlig rapporterer til daglig leder og jobber tett sammen med denne.

Dine mest sentrale arbeidsoppgaver er som følger:

  • Oppdatere medlemslister
  • Administrere inngående og utgående fakturaer i Tripletex
  • Ta kioskoppgjør ukentlig eller oftere
  • Føre regnskapet for klubben inkludert månedsavstemminger
  • Følge opp lagøkonomi
  • Utarbeide budsjett sammen med daglig leder
  • Prognosere årsregnskap gjennom justert budsjett før hvert styremøte
  • Bistå daglig leder ved rapportering av regnskap på styre- og årsmøter

Det forventes at du har kjennskap til Excel. Opplæring i Tripletex vil bli gitt dersom dette systemet er nytt for deg.

Vi ønsker primært at den økonomiansvarlige fakturerer etter avtale for arbeidet, men ansettelse kan også vurderes dersom det er mest hensiktsmessig. Honorar og øvrige betingelser etter avtale. Høres dette interessant ut for deg? Da vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med daglig leder Yngve Bruksås, tel. 41020093 / yngve@kragerofotball.no.

Følg oss!

Støtt oss!©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift