Kragerø IF Fotball søker daglig leder i 50 % stilling

Kragerø IF Fotballs daglige leder bytter arbeidsplass og vi søker nå etter hans etterfølger. Klubben har meget gode administrative systemer og et anlegg få kan måle seg med her i kretsen. Vi ønsker nå å fokusere sterkere på markedsarbeid, så interesse for å styrke klubbens posisjon lokalt og regionalt legges til grunn for ansettelse.

Vi er rundt 300 spillere og 50 personer i støtteapparatet, som fyller roller og posisjoner i nær 30 lag. Vi er av NFF kvalifisert som kvalitetsklubb og ledes etter klare kriterier både sportslig og organisatorisk.

Daglig leder er klubbens øverste administrative leder, ansatt av styret og rapporterer til styret. Arbeidsdagen er variert og har stor grad av frihet med hensyn til arbeidstid i løpet av uka, og ferier tas normalt ut i samsvar med skoleferiene når aktiviteten i klubben er lav.

Blant arbeidsoppgavene er følgende:

  • Være klubbens ansikt og kontaktpunkt utad og eksternt NFF, kommunen, sponsorer, media og privatpersoner med interesse for klubben.
  • Sørge for at klubbens kommunikasjonssystemer til enhver tid fungerer hensiktsmessig og er oppdatert med relevant informasjon.
  • Rapportere medlemmer og økonomi til myndighetene og idrettens sentrale registre
  • Følge opp NFFs retningslinjer for kvalitetsklubber
  • Holde klubbens eiendom presentabel
  • Administrere utleie av klubbhuset på Kragerø stadion
  • Forberede, innkalle til og lede styremøter og årsmøter
  • Ha overordnet ansvar for all inntektsbringende aktivitet i klubben
  • Jobbe aktivt i sponsormarkedet med tanke på utvidelse av inntektene


Vi kommer til å engasjere ytterligere en person som økonomiansvarlig, så bilagsføring blir ikke en del av daglig leders stilling annet enn eventuelt i kortere perioder. Inntektsgivende arbeid mot sponsorer, dugnadsoppdrag, støtteordninger og lignende vil være en viktig del av jobben og et satsingsområde for klubben fremover. Om vi lykkes i dette vil det være med på å skape grunnlag for daglig leder i stilling utover 50 %.

Lønn og øvrige arbeidsvilkår avtales med den som ansettes i stillingen. Søknad med attester og vitnemål sendes til klubbledelsen på post@kragerofotball.no innen 7.1.2019. Ved spørsmål, vennligst kontakt daglig leder Yngve Bruksås, tel. 41020093 / yngve@kragerofotball.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift