Spillerforsikring

Spillerforsikring

If Skadeforsikring er, fra 1. mars 2017, NFFs samarbeidspartner på Fotballforsikringen. All informasjon om Fotballforsikringen finner du på NFFs nettsider.

Forsikringen dekker diagnostisering og behandling iht. modellen Idrettsbehandling, i følgende faser:

FASE 1 – Akutt:

– Skader som medfører risiko for liv og helse skal rettes direkte til Legevakt. Påløpte utgifter før man kommer i kontakt med Idrettens Skadetelefon, i praksis egenandeler ved offentlig behandling eller Idrettens legevakt, dekkes inntil forsikringssummen angitt i forsikringsbeviset.
– Ring Idrettens Skadetelefon på 987 02 033 hvis du har behov for hjelp.

FASE 2 – Idrettsutredning:

– Alle skader skal meldes elektronisk på http://www.idrettshelse.no
– IHS/Skadetelefonen hjelper deg med videre diagnostisering og behandling.
– Deretter blir det foretatt en vurdering på om skaden/ulykken dekkes av forsikringen.
– Uavhengig av om du får dekning i forsikringen, vil du bli kontaktet av Idrettens Skadetelefon som bestiller utredning i et kvalitetssikret idrettsmedisinsk behandlingsnettverk.
– Dine skadeopplysninger blir deretter vurdert av en fysikalskmedisiner eller aut. Idrettslege NIMF, som fastsetter videre utredning og behandlingsløp. Ved behov vil det bli gjennomført en konsultasjon. Dette er obligatorisk før videre henvisning.

Forsikringen dekker inntil beløpene angitt forsikringssum for diagnostiseringen det er henvist til.

FASE 3 – Idrettsbehandling:

– All videre behandling skal avtales via og bestilles av Idrettens Skadetelefon etter forhåndsgodkjenning av Idrettens Forsikringssenter. Du får da tilgang til et kvalitetssikret idrettsmedisinsk behandlingsnettverk.
– Avhengig av diagnostiseringen avtales tid for relevant behandling. Forsikringen dekker inntil beløpene angitt forsikringssum for behandlingen det er henvist til. Selskapets forhåndsgodkjenning av kostnader er et absolutt krav. Uten dette bortfaller retten til erstatning. Hvis du ikke møter til avtalt time i forbindelse med legebesøk/konsultasjon bestilt av Idrettens Skadetelefon, vil kostnaden ikke være dekningsmessig i henhold til forsikringen. Kostnaden vil da bli belastet deg direkte. Forsikringen dekker utredning og behandling i Norge. Det kan gjøres unntak etter vurdering.